Kristendomens grunder Kristendomen Religion SO-rummet

De tio budorden – Svenska kyrkan i Toarp

Kristendomen Regler
Kristendomen Religion SO-rummet

Vilka tre regler skall munkar och nunnor följa? 12. I kristendomen finns inga regler vad man får äta och inte äta. Från år 793 då vikingar från norr attackerade ett kloster i England, Lindisfarne från 1000-talet varade vikingatiden. När prästen ger församlingen oblaten (en brödbit som är som ett tunt kex) säger han/hon “Kristi kropp för dig utgiven”, när prästen ger vin säger han/hon “Kristi blod för dig utgjutet”. Kristendomens viktigaste högtider är jul, påsk och pingst. Kristendomen är världens största religion med omkring 2,3 miljarder anhängare. Dopet sker med vatten och är oerhört viktigt. Reglerna som finns är till för att människorna ska ha regler att handla efter för att undvika guds straff. Det upprörde många och då utvecklades en ny kyrka som hade ruckat lite på reglerna och höjde upp kärleksbudet som det viktigaste. Nattvarden är en rit i kyrkan. Christer Hedin, Kristendom: lära, fromhetsliv och historia, Dialogos Förlag, 2011 Tarald Rasmussen och Einar Thomassen, Kristendomen – En historisk introduktion, Artos Norma Bokförlag, 2007 Görel Byström m.fl., Gudastyrd vardag – världsreligionerna i människors dagliga …. Enligt katolsk etik och moral gäller speciella regler rörande abort, skilsmässa och andra ting. Vilka åsikter står denna kyrka alltså för? 15. I Sverige dröjde det dock till i början av 1000-talet innan Kristendomen blev statsreligion. Hem › Att ordna begravning › Olika begravningsformer › Lagar och regler vid dödsfall. Djur ska slaktas på ett visst sätt om rättrogna judar ska äta köttet. Inom kyrkan och kristendomen finns det en hel del riter och högtider. AnnonsVi hjälper dig hitta lägst pris på produkter inom renovering och bygg. Samtidigt som Sverige och andra västeuropeiska länder har genomgått en sekularisering så får man inte glömma att kristendomen fortfarande är en mycket betydelsefull religion för hundratals miljoner människor runt om i världen.

Det är fortfarande fastetid, men söndagarna får innehålla det man väljer bort under övriga fastan. Genom detta är judendomen att betrakta som pliktetisk. Och inte bara det – Jesu gyllene regel säger att det är vår skyldighet att göra vad vi kan för att tillgodose dessa behov. Religiösa regler finns nog för oss att följa, lära in och förstå och göra så att man kommer närmare himlen och inte helvetet. Då är ål förbjuden. Skaldjur är också förbjudna. Allt som fördunklar sinnena och tankeförmågan är haram (otillåtet), och samma regel gäller för droger som t.ex. marihuana, kokain, opium mm och all slags hantering med dem, som för alkohol, är förbjudet. Man får inte döda något levande 2. Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett nytt liv. Redan under det första århundradet levde stora grupper av judar runt om i romarriket. Judendomen och olika grenar av kristendomen gör därför delvis olika indelningar av dem. Jämför lägsta pris på över 1 800 000 produkter från 5 900 butiker. I vissa länder ökar till och med kristendomen i betydelse. Kristendomen uppfattar sig som en gemenskap i Kristus, sammanhållen av tron, sakramenten och bönen. Inom kristendomen finns det många högtider. Det finns också sekulariserade judar som då alltså är kulturella judar.

Jesu gyllene regel är något långt mer än ett förbud mot att göra onda gärningar. Kristendomen och buddhismen saknar i stort sett matregler.. Andra regler i Gamla testamentet är att fiskar ska ha fenor och fjäll. Det finns traditioner som är knutna till högtiderna men några förbud som är knutna till tron finns inte. PriceRunner Plus erbjuder en generös köpgaranti upp till 50 000 kronor. Frågan utgår vilka regler och värderingar har en man/kvinna? (J.S.) Svar: Kristendomen har inga regler eller bestämmelser för vare sig män eller kvinnor, inga saker man måste göra, inga ceremonier eller ritualer man måste utföra, inga särskilda kläder man måste bära. Vilka regler man ska följa som Jude I Tora så finns det många bud och regler för hur man ska dyrka gud och hur man ska leva. Hur är det egentligen att leva som buddhist. Vad får man göra och vad får man inte göra. Man får ej ta det som inte är givet (Stjäl inte) 3. Ett exempel på hur kristendomen har påverkats av samhället är reformationen. I Islam är där fempelare och i Judendomen och Kristendomen är där 10 stycken budord. Du ska behandla andra såsom du själv vill bli behandlad gäller för alla Abrahamitiskareligionerna. Detta lede till att kristendomen splittrades så småningom. Vad gör en troende, praktiserande kristen. Vad innebär det att vara en troende, praktiserande kristen? Du vill veta var du hamnar efter döden och om du följer dessa regler hamnar du i paradiset men, gör du inte så vill du inte veta var du hamnar. Kristendomen kunde nu sprida sig vidare runtom i Europa med större eftertryck än någonsin innan medan andra religioner undertrycktes. Eleverna ska i detta moment besvara faktafrågor kring kristendomen som är uppdelade på tre grupper av frågor. Nivå 1 till 3 Flervalsfrågor – På varje nivå …. Benedikts regler löd också att munkar och nunnor skulle utföra arbete utanför kyrkan, so att hjälpa fattiga och sjuka. Tio guds bud enligt judendom. Tro. Det är en mix mellan urgamla traditioner och vad som står i Bibeln. Vad var avlat? 14. Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka. Gud har skapat både människor och djur och Hen gav människan (sin avbild) i uppgift att råda över och ta hand om skapelsen. Men eftersom människan har en fri vilja så väljer hon inte alltid det goda. Ansvarstagande, rättvisa, omsorg är ändå viktiga värderingar inom kristendomen och speciellt idag är miljöfrågor mycket aktuella. Här hittar du fakta om Jehovas vittnen och svar på vanliga frågor om dem, deras trosuppfattningar och verksamhet.